hjärtat

M29 är ett arbetsintegrerande socialt företag som arbetar med företagsutveckling i nära samarbete med våra personalkooperativ: Sigtuna Hantverkshus, M29 fastighetsservice, Café Nyfiket och Kulturcaféet. M29 verkar även som inkubator åt andra sociala entreprenörer som vill komma igång med egen verksamhet.

Syftet med vår verksamhet är att skapa meningsfullt arbete för personer som av olika skäl har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Genom handledarstöd utgår vi ifrån individens arbetshinder för att sedan matcha individens styrkor och kunskaper mot marknadens behov av produkter och tjänster. På så sätt kan vi skapa anställningsmöjligheter.

För närvarande tar vi in personer som ingår i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti med arbetsrehabilitering såsom arbetsträning eller arbetsbedömning.

Arbetsintegrerande sociala företag kan anses ha dubbla affärsidéer. Först genom att de bidrar till integrering i arbetsliv och samhälle på uppdrag av Arbetsförmedlingen eller kommuner.

Men precis som vilket företag som helst säljer sociala företag även varor och/eller tjänster till privatpersoner, företag och organisationer.

För att kunna skapa anställningsmöjligheter för personer i behov av extra stöd så krävs resurser. Genom att ständigt söka nya behov på marknaden eller nya kundsegment som vi kan möta med vår kompetens säkrar vi det kapital som krävs. Det stärker vår organisation och ger en långsiktig trygghet för våra anställda.

M29 är alltså ett helt vanligt företag. Ett vanligt arbetsintegrerande socialt företag med en vision att alla ska få en möjlighet att bidra med just det som de är bra på. Att alla ska få uppleva tryggheten av att hitta sin plats i livet.

Våra företag – ägarstruktur

M29 socialt företagscenter är ett blandkooperativ som ägs av sina medlemmar och anställda via M29 fastighetsservice och M29 samhällsentreprenörer. Läs mer om vår organisationen.

M29 som innovationsplattform

Vill du starta ett socialt företag? Låt M29 hjälpa dig. Vi erbjuder stöd i form av erfarenhet, rådgivning, lokaler och administration. Läs mer här.