Historia om M29

historia

Oskar Rommel, ordförande och medgrundare av M29-Gruppen berättar:

M29 Socialt Företagscenter är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som bildades 2014. M29 har byggts upp under en flerstegsprocess med sina rötter i den ekonomiska föreningen Service i Sigtuna, numera M29 Fastighetsservice.

Service i Sigtuna var det första sociala företaget i Sigtuna kommun. Det startades i samarbete mellan Sigtuna kommun och SigtunaHem. Målet var att människor med intellektuella och/eller psykiska funktionsvariationer skulle få möjligheten att ta klivet in på arbetsmarknaden i en anpassad verksamhet med tydlig struktur och handledning. Jag och Andreas Mattiasson fick i uppdrag att bygga upp och anpassa verksamheten. Vi skulle även ta emot och handleda människor inom omsorgsförvaltningen för att låta dem testa på olika uppdrag, som främst kom från Sigtunahem.

I ett senare skede utvecklades även VioNi samhällsentreprenörer, som ett resultat av ett samarbete mellan M29 Socialt Företagscenter och arbetsmarknadsenheten på Sigtuna kommun. Vi, M29 Socialt Företagscenter, tog över de kommunalt drivna verksamheterna Café Nyfiket, Kulturcaféet och Sigtuna hantverkshus och utvecklade dessa till ASF under organisationsnamnet VioNi samhällsentreprenörer. De är nu en del av M29-Gruppen och har bytt namn till M29 Café Textil & Hantverk.

Sporren är, och har alltid varit, att skapa anpassade arbetsplatser för människor som under en längre tid inte, eller aldrig, haft ett arbete. Jag har mött många människor som lever med känslan av att inte passa in eller en rädsla för arbetslivet med dess krav. Samtidigt som jag fått uppleva vad människor verkligen kan när de får göra precis det som de är bra på. När de får stöd och förståelse.

Att vara med och skapa dessa förutsättningar och se människor växa är en stor anledning till att arbetet blir så kul och känns väldigt meningsfullt.

Mellan varven har det varit tufft. Det är kämpigt att driva företag, att dessutom driva ett företag som vill ha goda förhållanden och samarbeten med den offentliga sektorn kräver mycket. Vi påverkas hela tiden av politiska beslut och svängningar på arbetsmarknaden. Både 2018 och 2019 var tuffa år då vi led både företagsmässiga motgångar och drabbades av politiska svängningar. Det tog mycket energi men jag är glad över att vi inte slutade där utan kämpade oss igenom det.

Det är ju först nu, efter att vi arbetat på i det tysta med väldigt begränsade ekonomiska resurser under lång tid, som jag känner att verksamheten börjar slå ut i blom.

Genom åren har vi fått mycket stöd från människor. Både från allmänhet, politiker och tjänstemän. Människor som ser fördelarna med hållbara sociala företag. Just arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett relativt nytt begrepp, jag tror det kommer ta tid innan det blir en naturlig del av näringslivet. Många förknippar fortfarande sociala företag med kommunal verksamhet. Vi som driver arbetsintegrerande sociala företag (ASF) behöver bli bättre på att visa upp oss, berätta om vad vi gör och vad vi kan bidra med. Vi behöver hjälpa till med att utbilda offentliga sektorn så att kunskapen kan spridas vidare inom deras interna verksamheter.

Kommuner exempelvis har under lång tid drivits traditionellt, de kan det vara lite svårjobbade vad gäller förändring och nytänk, men jag hoppas M29 kan vara med och bidra till att det blir lättare med åren.

Vår vision är att bli en självklar plattform för utveckling av nya arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Genom att vi kan koppla ihop entreprenörer, med sociala affärsidéer och visioner, med den offentliga sektorns behov av att skapa anställningsmöjligheter för grupper i samhället som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och genom att vi erbjuder hjälp med administration, bokföring, HR, verksamhetsledning med mera till andra arbetsintegrerande sociala företag.

Drömmen är att bli en naturlig samarbetspart till kommuner. Att tillsammans med förvaltningar/enheter koppla ihop upphandlade tjänster, kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden av olika orsaker och olika arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skulle vara enormt spännande. Det skulle leda till stora skattebesparingar genom att fler människor får arbeta för att kunna tjäna sina egna pengar.

Vårt mål är att M29-Gruppen ska bli den första organisationen som offentliga sektorn kontaktar när de kämpar med samhällsutmaningar som arbetslöshet och utanförskap. För det är utmaningar vi är riktigt bra på.

Med vänliga hälsningar

Oskar Rommel, ordförande och medgrundare av M29-Gruppen