Arbetsintegrerande sociala företag

Företagen som ingår i M29-Gruppen är arbetsintegrerande sociala företag. Vårt främsta syfte är att erbjuda arbetsträning och anställning till folk som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vinsten återinvesteras i verksamheterna och medarbetarna har en hög nivå av inflytande.

På arbetsintegrerande sociala företag (ASF) kan folk som är i behov av arbetsträning, t.ex. om man varit utbränd eller långtidsarbetslös, få en trygg plats att gå till och vänja sig vid arbete och ett socialt sammanhang. På samma gång kan de som behöver långvariga anpassningar på grund av funktionsnedsättning eller annat arbetshinder, få en anställning som är anpassad efter individen och möjliggör ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

På M29 anpassar vi arbetsmiljön och villkoren för att alla på företaget, både anställda och arbetstränande, ska få möjlighet att bidra med 100% av sin förmåga. Vilka anpassningar som görs är individuellt, men kan omfatta t.ex. arbetstider, extra pauser eller möjlighet att dra sig undan i ett tyst rum.

Sociala företag är fristående från den offentliga sektorn. De drivs vanligtvis som kooperativ där medarbetare kan välja att bli medlemmar och få inflytande över verksamheten.

Vad är ett ASF?

  • Säljer varor och tjänster på den ordinarie marknaden
  • Drivs fristående som företag, ej utav stat eller kommun
  • Erbjuder anpassad anställning till folk med arbetshinder
  • Erbjuder arbetsträning till folk i behov av återhämtning och uppbyggande av arbetsvana
  • Skapar delaktighet för medarbetarna genom t.ex. ägande eller avtal
  • Återinvesterar vinsterna i verksamheten
  • Har som främsta syfte att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi är certifierade

M29 är certifierat av Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation. Certifieringen visar att vi har en ekonomi i ordning, bra ledningssystem, hög delaktighet och skapar riktiga jobb — det vill säga gör verklig samhällsnytta.

Läs mer hos Skoopi »

Upptäck fler sociala företag

Vi är en del av ASF-Nätverket Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna. Besök gärna deras hemsida och de andra medlemmarna i nätverket.

Besök ASF-Nätverket »

Läs mer om ASF