M29 socialt företagscenter är ett arbetsintegrerande socialt företag, som ägs av sina medlemmar det vill säga anställda på M29 Socialt företagscenter samt företagen M29 Fastighetsservice och M29 Café Textil & Hantverk och är per definition ett blandkooperativ. 

M29 socialt företagscenter främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla service gentemot medlemsorganisationerna samt skapar arbete tillsammans med medarbetare (anställda och deltagare). 

Genom ägande skapar vi delaktighet med våra medlemmar.

Så här ser vår organisationen ut.

Vår företagsstruktur.

Vi ser på M29 socialt företagscenter som ett träd. Rötterna är blandkooperativet, M29-Gruppen och våra personalkooperativ utgör trädets frodiga krona som kan växa sig rikligare med tiden. Starka rötter ger starka träd. Frukterna i trädkronan är alla de produkter och tjänster som vi tillsammans kan åstadkomma när vi samarbetar inom kooperativen för att göra din vardag eller arbetsdag bättre.

organisation