Organisation

M29-gruppen består av fyra kooperativa företag. Det är en paraplyorganisation, där M29 Socialt Företagscenter ger service och understöd till övriga kooperativ.

Företagen drivs som arbetsintegrerande sociala företag, vilket innebär att deras främsta syfte är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället. Vinsten ska i första hand återinvesteras i verksamheterna.

Företagsformen för samtliga företag är ekonomisk förening. Som anställd kan man bli medlem i föreningen och därigenom ha rätt att rösta och påverka beslut.

Vår organisation

M29 består i nuläget av fyra ekonomiska föreningar. Över åren har föreningar nybildats och delats, och förhoppningsvis kommer M29-familjen att växa ännu mer i framtiden.

Vår företagsstruktur

Vi ser på M29 som ett träd. Rötterna är blandkooperativet M29 Socialt Företagscenter. M29-Gruppen och våra personalkooperativ utgör trädets frodiga krona som kan växa sig rikligare med tiden.

Starka rötter ger starka träd. Frukterna i trädkronan är alla de produkter och tjänster som vi tillsammans kan åstadkomma när vi samarbetar inom kooperativen för att göra din vardag eller arbetsdag bättre.