lonsam

Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbete och egen försörjning för människor som har störst svårigheter på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsvariationer, nyanlända eller ungdomar.

En del som börjar i sociala företag har försörjningsstöd. Brist på just arbete är en vanlig orsak. För andra är brist på arbete en del av en större problematik. Cirka 250 000 människor, behöver någon gång under ett år, försörjningsstöd.

De sociala företagens kontakter med kunder, övrigt näringsliv, organisationer och offentlig sektor ökar deltagarnas möjligheter till arbete utanför det sociala företaget.

Kortsiktigt ökar ofta kostnaderna för Arbetsförmedlingen eller kommunen när ett socialt företag startar. Ökade skatteintäkter, minskad vård- och omsorgskonsumtion och minskat behov av försörjningsstöd visar sig dock snart.

Samhällsekonomiskt är alltså sociala företag en god affär. Att människor kan försörja sig själva, kan tillhöra en arbetsgemenskap och utvecklas tillsammans skapar också mänskliga värden – inte bara för den enskilda medarbetaren – utan även hela familjer. (källa: Tillväxtverket)