M29 Socialt Företagscenter är ett utvecklingscentrum för arbetsintegrerande sociala företag. Vi erbjuder servicetjänster inom administration, ledningsstöd, processledning och företagsprofilering, samt ekonomisk rådgivning.

På M29 Socialt Företagscenter finns flera möjligheter till arbetsträning. Till exempel med trädgårdsarbete, där vi bland annat har som mål att odla grönsaker för framtida försäljning. Vi har även mediaproduktion såsom grafisk formgivning, textutformning samt fotografi för t ex affischer, broschyrer eller hemsidor är också en möjlighet. Utöver det har vi en kreativ verkstad med fokus på att skapa hantverksprodukter i diverse material.

Sociala företag baserar sin affärsverksamhet på en eller flera samhällsutmaningar – de har ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö i närområde.

Vi på M29-gruppen vill vara delaktig i att lösa stor utmaning med arbetslöshet. Därför är vi arbetsintegrerande sociala företag – vilket innebär att vi ger människor ökade möjligheter att närma sig arbetsmarknaden, till exempel genom arbetsträning.

Vi tror på större samverkan med offentlig sektor som kan ge innehållsliga vinster, till exempel ökad inkludering, ökad delaktighet. Om det dessutom leder till anställning blir win-win för både samhället och för individer!

M29-gruppen tar emot individer och lyssnar: Vad kan du? Vad är du intresserad av? Hur mycket klarar du av? Sedan anpassar vi arbetsplats och sysselsättning efter individens kapacitet.

Vill du veta mer om oss? Hör gärna av dig.

Oskar Rommel
oskar@nullm29.se
tel. 073-661 04 29
Besöksadress: Kabelgatan 8
195 60 Arlandastad

M29: Hos oss har medarbetarna stort inflytande. De kan exempelvis vara delaktiga genom att bli medlemmar i företaget eftersom vi är ett kooperativ.

Vi äger företaget tillsammans med våra medlemmar.

Intäkterna från samtliga verksamheter bidrar till att uppnå företagets arbetsintegrerande och sociala syfte – att skapa arbeten och anställning till personer som av olika anledningar har det svårt på arbetsmarknaden. 

Hitta hit