kontakt

M29 Socialt Företagscenter är ett utvecklingscentrum för arbetsintegrerande sociala företag.

Vi erbjuder servicetjänster inom administration, ledningsstöd, processledning och företagsprofilering, samt ekonomisk rådgivning. Hos oss kan du arbetsträna inom mediaproduktion, administration, vaktmästeri och trädgård.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Välkommen !
Namn
Mobil: 00000
E-post:  @m29.se
Besöksadress: Kabelgatan 8
195 60 Arlandastad

M29: Hos oss har medarbetarna stort inflytande. De kan exempelvis vara delaktiga genom att bli medlemmar i företaget eftersom vi är ett kooperativ.

Vi äger företaget tillsammans med våra medlemmar.

Intäkterna från samtliga verksamheter bidrar till att uppnå företagets arbetsintegrerande och sociala syfte – att skapa arbeten och anställning till personer som av olika anledningar har det svårt på arbetsmarknaden.