innovationsplattform

Funderar du på att starta ett socialt företag? Vi kan hjälpa dig att gå från tanke till handling. Hos M29 har vi lång erfarenhet av att driva sociala företag och erbjuder förutom rådgivning även stöd i form av lokaler och administration för att underlätta för dig som social företagare.

M29 har tätt samarbete med Arbetsförmedlingen, Coompanion och Tillväxtverket. Samtliga kan erbjuda råd och stöd för dig som överväger att starta eget. När det gäller mer specifik rådgivning för sociala företag kan vi rekommendera Coompanion som kostnadsfritt ger råd till företagare som vill driva ett företag inom området samhälls- eller medlemsnytta.

Se filmen: Vad är socialt företagande?