”På M29 kan jag vara som jag är” – Deltagare i arbetsträning

“På M29 kan jag vara som jag är” har deltagare under arbetsträning berättat. Meningen sammanfattar den känsla vi vill förmedla i vår metod.

Vår erfarenhet av arbetsträning visar att det underlättar för människor som har svårigheter att ta klivet in i arbetslivet eller mot studier.

Att stå utanför arbetsmarknaden ger ofta en känsla av utanförskap, det är lätt att känna sig annorlunda eller missförstådd. Genom uppmuntran och delaktighet i arbetsträning kan vi bryta utanförskapet och ersätta den känslan med inkludering och gemenskap. En känsla som ska bli beständig, så att fler får hjälp att hitta sin plats i tillvaron.

Hos M29 är alla viktiga – oavsett insats.


M29s arbetsmetod