”På M29 kan jag vara som jag är” – Deltagare i arbetsträning

Meningen sammanfattar den känsla vi vill skapa hos våra deltagare när de är hos oss på arbetsträning.

För att lyckas med detta anpassar vi arbetsförhållanden efter respektive persons behov av arbetsanpassningar. Syftet med anpassningar är att våra medarbetare (anställda och deltagare) ska lyckas genomföra sitt arbete utifrån sina förutsättningar. Exempel på anpassningar är möjlighet till många pauser under arbetsträning, varierande arbetsställningar, stöd från handledare i att genomföra arbetsuppgifter, olika former av arbetshjälpmedel samt anpassningar i omfattningen av arbetsträningen i antal dagar per vecka och antal timmar per dag. Vi eftersträvar även att det ska vara roligt att komma till oss.

Vi har ett nära samarbete med deltagaren och henns handledare för att kunna anpassa arbetsträning på ett bra sätt samt att förbereda personen för nästa steg att komma närmare ett arbete eller studier.

Vi har många års erfarenhet av arbetsträning, arbetsrehabilitering och praktik inom våra verksamheter. Våra handledare har kontinuerligt fortbildning samt kollegial handledning och erfarenhetsutbyte.

Hos M29 är alla viktiga – oavsett insats.

Har du frågor kring arbetsträning?
Kontakta Karina Johansson
karina@nullm29.se, Tel 073-9 12 64 72


M29s arbetsmetod